Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:12

[b]Aromatyczna kaszanka z grill’a[/b]

Sk³adniki:
4 porcje kaszanki
1 jab³ko
2-3 ma³e cebulki
1-2 ³y¿ki oliwy z oliwek
szczypta curry
1 ³y¿ka majeranku
sól, pieprz
4 kawa³ki folii aluminiowej (oko³o A4)
ewentualnie odrobina mas³a i inne przyprawy

Sposób przyrz±dzenia:
Kaszanki delikatnie ponak³uwaæ. Ka¿d± u³o¿yæ na oddzielnym kawa³ku folii.
Cebulki wrzuciæ do wrz±tku i podgotowaæ do momentu, a¿ bêd± miêkkie. Nastêpnie wyj±æ je, pokroiæ na æwiartki lub plasterki i prze³o¿yæ do miseczki. Zalaæ oliw±, posypaæ curry, majerankiem, sol±, pieprzem i ewentualnie innymi ulubionymi przyprawami.
Jab³ko pokroiæ (razem ze skórk± w s³upki). Obok kaszanki u³o¿yæ po kilka kawa³ków zamarynowanej w przyprawach cebulki i po kilka plasterków jab³ka. Wszystko posypaæ majerankiem, sol± i pieprzem. Foliê z³o¿yæ po skosach i stworzyæ pewnego rodzaju koperto-sakiewkê. Zapiekaæ na grill’u lub w piekarniku przez oko³o 15 min.
autor: iwonaweiss

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email