Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 20:05

[b]Wst±¿ki indycze z pomidorkami[/b]

Sk³adniki:
60 dag piersi z indyka
1 cytryna
1 pomarañcza
8 ³y¿ek oliwy
30 dag pomidorków koktajlowych
sól, pieprz

Sposób przyrz±dzenia:
Miêso pokroiæ (w poprzek w³ókien) w cienkie i do¶æ d³ugie paski. Je¶li paski s± zbyt grube, mo¿na je delikatnie rozbiæ.
Z cytryny i pomarañczy wycisn±æ sok, wymieszaæ z oliw±, sol± i pieprzem.
Do marynaty w³o¿yæ miêso, wstawiæ na ok. 3 godziny do lodówki.
Miêso wyj±æ z marynaty, lekko os±czyæ. Na patyczki szasz³ykowe nak³uæ miêso przeplataj±c je i przek³adaj±c pomidorkami.
Piec na grillu przez 5-6 minut, przekrêcaj±c je w tym czasie kilkakrotnie.
autor: aganiok

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email