Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:55

[b]Souvlaki[/b]

Sk³adniki:
oko³o 750g jagniêciny (¶wietnie j± zast±pi i jest równie pyszna polêdwiczka wieprzowa)
1/2 szklanki oliwki
4 du¿e posiekane z±bki czosnku
wyci¶niety sok z 1 cytryny
2 ³y¿ki sosu sojowego
1 ³y¿ka suszonego oregano
1/4 ³y¿eczki ostrej papryki
3/4 ³y¿eczki soli
8 chlebków pita
1 ¶rednia cebula, pokrojona w cieniutkie plasterki
1 du¿y pomidor, pokrojony w cienkie plasterki
sos tzatziki
sól, pieprz do smaku

Sposób przyrz±dzenia:
Miêso pokroiæ w spor± kostkê, w³o¿yæ do du¿ego plastikowego woreczka, dodaæ pozosta³e sk³adniki marynaty i zostawiæ (od czasu do czasu mieszaj±c i przewracaj±c) na ca³± noc, lub d³u¿ej w lodówce. Nastêpnego dnia nadziaæ miêso na metalowe szpadki lub patyczki (u¿ywaj±c drewnianych patyczków nale¿y pamiêtac o zamoczeniu ich w wodzie na conajmniej 30 minut przed planowanym grilowaniem) i grilowac 12-15 minut, a¿ bêd± mocno zrumienione. Mo¿na je równie¿ grilowaæ w piekarniku (górna grza³ka).
W miêdzyczasie zawin±æ chlebki w folie i zagrzaæ na grilu lub w piekarniku. Kiedy miêsko jest ju¿ gotowe, zsun±æ przypieczone kawa³eczki na gor±cy chlebek, dodaæ kilka plastrów cebuli i pomidora (lekko posoliæ i popieprzyæ) i bardzo spory kleks tzatziki – z³o¿yc chlebek na pó³, tworz±c kanapke i zajadaæ.
Mo¿na te¿ przekroic pite i nadziaæ, ale chyba souvlaki lepiej smakuj± jedzone typowo po grecku, po prostu zawiniête w ciep³y, puszysty chlebek.
autor: bajaderka

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email