Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Lidia
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 03:20

£oso¶ z owocami tropikalnymi

Sk³adniki:
4 kawa³ki ³ososia po 175 g ka¿dy
1 ³y¿ka oliwy z oliwek
1 ma³e mango
1 ma³a papaja
2 1/2 cm ¶wie¿ego korzenia imbiru
kilkana¶cie listków miêty
1 limonka
sól
pieprz

Sposób wykonania:
Nagrzaæ ¶rednio grill i przykryæ kratkê foli± aluminiow±. Mango przekroiæ, wyci±æ mi±¿sz, pokroiæ w kostkê i wrzuciæ do salaterki. Papajê przekroiæ na pó³, usun±æ nasiona. Mi±¿sz pokroiæ w drobn± kostkê i dodaæ do mango. Imbir obraæ, zetrzeæ na tarce i dodaæ do owoców. Miêtê op³ukaæ, osuszyæ , drobno posiekaæ i dodaæ do pozosta³ych produktów.
Limonki umyæ. Odkroiæ kilka cienkich paseczków do przybrania. Resztê skórki otrzeæ. Wycisn±æ sok. Po³owê dodaæ do owoców, resztê zachowaæ.Wszystko doprawiæ sol± oraz du¿± ilo¶ci± pieprzu i dobrze wymieszaæ.
Kawa³ki ³ososia po³o¿yæ na kratce skór± w dó³. Posmarowaæ je oliw± , doprawiæ i skropiæ reszt± soku z limonki. Piec bez odwracania 6-8 minut. Ryba jest gotwa wtedy, kiedy miêso jest miêkkie. Upieczonego ³ososia przybraæ skórk± limonki i owocami.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email