Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:48

[b]Skrzyde³ka na grilla[/b]

Sk³adniki:
skrzyde³ka kurczaka lub inne jego czê¶ci wedle uznania
piwo
zio³a (takie jak kto lubi lub posiada
-czosnek granulowany, zio³a prowansalskie przyprawy typowo do miês grillowanych itp.)
oliwa lub olej

Sposób przyrz±dzenia:
Skrzyde³ka dok³adnie umyæ, u³o¿yæ np. w wysokim garnku, zalaæ piwem do zakrycia i pozostawiæ na kilka godzin w lodówce.
Do miseczki wlaæ oliwê lub olej maczaæ w tym wyjête z piwka miêsko i posypywaæ przyprawami, pozostawiæ jeszcze na chwilkê aby miêso przesz³o przyprawami i wrzucaæ na grilla.
autor: asixu

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email