Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:47

[b]Sis kebab[/b]

Sk³adniki:
1 kg baraniny
marynata:
du¿a szczypta (czubate pó³ ³y¿eczki) cynamonu
du¿a szczypta kminu (kminu rzymskiego) lub mielonego kminku
du¿a szczypta pieprzu jamajskiego (mielone ziele angielskie)
du¿a szczypta pieprzu cayenne
du¿a szczypta ostrej papryki
du¿a szczypta pieprzu tureckiego (ewentualnie chilli)
du¿a szczypta tymianku – najlepiej ¶wie¿ego
kilka ³y¿ek czosnku przeci¶niêtego przez praskê (mniej wiêcej 1 g³ówka)
2 ³y¿ki przecieru pomidorowego
50-75 ml oliwy z oliwek
sól
dodatkowo:
pude³ko pomidorków koktajlowych

Sposób przyrz±dzenia:
Miêso umyæ, wykroiæ b³onki i chrz±stki, a nastêpnie pokroiæ w kostkê o boku oko³o 1,5 – 2cm. Wszystkie przyprawy zmieszaæ ze sob±, posypaæ nimi miêso, dodaæ oliwê z oliwek, czosnek, przecier pomidorowy, oraz sól, a nastêpnie wszystko dok³adnie wymieszaæ tak, by miêso dok³adnie pokry³o siê marynat±. Odstawiæ do lodówki przynajmniej na 2 godziny, ale najlepiej na ca³± noc.
Nastêpnie miêso nabijaæ na szpady do kebabu, lub ewentualnie, na patyczki do szasz³yków. Pomiêdzy kawa³ki miêsa mo¿na nabijaæ pomidorki koktajlowe.
Piec na grillu wêglowym, elektrycznym, lub u³o¿one na blaszce na najwy¿szym poziomie piekarnika elektrycznego (wyposa¿onego w opiekacz), tu¿ pod spiral± grill’a, pozostawiaj±c uchylone drzwiczki.
Co parê minut, nale¿y zmieniaæ stronê przewracaj±c miêso. Cykl pieczenia to mniej wiêcej 4 razy po 5 min, z ka¿dej strony.
Ewentualnie mo¿na równie¿ spróbowaæ zrobiæ kebab na patelni.
autor: iwonaweiss

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email