Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:45

[b]Serowe kuleczki w orzechach[/b]

Sk³adniki:
ok. 25 dkg sera ¿ó³tego,
ok. 10 dkg obranych orzechów w³oskich

Sposób przyrz±dzenia:
Ser zetrzeæ na drobnych oczkach tarki, orzechy zmiksowaæ na bardzo drobne cz±stki w malakserze (jak siê uda to na proszek).
Z sera formowaæ kulki wielko¶ci orzeszka laskowego i obtaczaæ w utartych orzechach.
Ka¿d± kuleczkê nadziaæ na wyka³aczkê.
Najlepsze z grillow± kielbask±.
autor: Layla

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email