Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:40

[b]Pstr±g z grilla[/b]

Sk³adniki:
pstr±g,
mas³o,
olej,
sól,
koperek,
zio³a prowansalskie
i chrzan.

Sposób przyrz±dzenia:
Foliê aluminiow± smarujemy olejem, uk³adamy na niej rybê, solimy i obsypujemy obficie koperkiem, do ¶rodka dajemy mas³o i koperek, zawiajmy foli± i pieczemy na grillu. Identycznie postêpujemy przygotowuj±c wersjê z zio³ami prowansalskimi, do ¶rodka oprócz mas³a dajemy chrzan.
autor: olcia-f

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email