Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:35

[b]Piersi z kurczaka faszerowane kozim serem[/b]

Sk³adniki:
4 do¶æ du¿e pojedyncze piersi z kruczka
5-6 ³y¿ek oliwy z oliwek
suszony tymianek
curry
sól
pieprz
8 wyka³aczek

Nadzienie:

3-5 dag koziego sera (a’ la ¿ó³ty ser)
1/3 kostki mas³a
4-5 z±bków czosnku
sól czosnkowa
sól
pieprz
½ pêczka natki pietruszki
1-2 ³y¿eczki soku z cytryny
ewentualnie kilka listków ¶wie¿ej bazylii i miêty
opcjonalnie:
2 plastry ananasa z puszki
1 po³ówka brzoskwini z puszki

Sposób przyrz±dzenia:
Kurczaka dok³adnie umyæ. Przy pomocy ostrego no¿a ka¿dej z piersi wyci±æ kieszeñ, staraj±c siê, by otwór na zewn±trz by³ ma³y, za¶ w ¶rodku znacz±co wiêkszy. Nastêpnie piersi posoliæ i popieprzyæ i odstawiæ na chwilê.
W tym czasie przygotowaæ ma³o zio³owe. 1/3 kostki mas³a wymieszaæ z czosnkiem przeci¶niêtym przez praskê, sol±, sol± czosnkow±, pieprzem, sokiem z cytryny i posiekan± pietruszk±. Je¿eli mamy mo¿na dodaæ kilka listków bazylii i miêty. Wszystko nale¿y dok³adnie wymieszaæ , a ilo¶æ soli dobraæ do smaku.
Ser pokroiæ na 4 plastry. W ka¿d± "kieszeñ" w³o¿yæ po plastrze sera koziego i ¼ mas³a zio³owego, a nastêpnie spi±æ przy pomocy wyka³aczek. Do ¶rodka mo¿na w³o¿yæ równie¿ kawa³ki brzoskwini i ananasa jednak nie jest to konieczne.
Nastêpnie piersi z kurczaka polaæ oliw± z oliwek. Posypaæ suszonym, tymiankiem i curry, a nastêpnie przewróciæ i czynno¶æ tê powtórzyæ z drugiej strony. Z oliwy i zió³ powinna utworzyæ siê pewnego rodzaju marynata. Gdy przyprawy wymieszaj± siê ju¿ z oliw±, wówczas jeszcze raz posypaæ delikatnie curry. Wstawiæ do lodówki na oko³o 1-2 godzin. Miêso jest najsmaczniejsze pieczone na grill’u, mo¿e byæ jednak pieczone równie¿ na p³ycie kamiennej, w piekarniku, czy na patelni.
autor: iwonaweiss

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email