Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Lidia
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 03:00

Pstr±g w sosie orzechowym

Sk³adniki:
2 ³y¿eczki oleju ro¶linnego
4 filety z pstr±ga ( po ok. 175 g ka¿dy)
1/4 ³y¿eczki mielonej papryki
10 po³ówek orzechów w³oskich
125 g ró¿nych listków sa³aty lub rukwi wodnej,
Sos: 1 szalotka lub 2 cebulki dymki
kilka ga³±zek ¶wie¿ego koperku
lub listków selera naciowego
2 ³y¿ki octu ry¿owego
lub octu z sherry
6 ³y¿ek oleju z orzechów w³oskich
só³
pieprz

Sposób wykonania:
Mocno rozgrzaæ grill. Przygotowaæ sos: szalotkê obraæ i drobno posiekaæ (lub dymkê) i w³o¿yæ do miseczki. Koperek albo li¶cie selera umyæ , osuszyæ i posiekaæ. Dodaæ do reszty . Wlaæ ocet i olej z orzechów w³oskich. Doprawiæ sol± i pieprzem. Dobrze wymieszaæ i odstawiæ. Blachê wysmarowaæ po³ow± oleju ro¶linnego. Po³o¿yæ na niej pstr±ga skór± do do³u. Doprawiæ sol± i papryk± . Piec 5-8 minut po jednej stronie a¿ miêso ¶ciemnieje w ¶rodku, a na brzegach bêdzie jasnobr±zowe.
Podczas pieczenia filetów podgrzaæ na ma³ej patelni resztê oleju ro¶linnego. Osto¿nie podsma¿yæ na nim orzechy w³oskie, ca³y czas potrz±saj±c i mieszaj±c, aby siê nie przypali³y. Os±czyæ na papierowym rêczniku i grubo posiekaæ. Li¶cie sa³aty op³ukaæ i osuszyæ. U³o¿yæ na czterech talerzach. Po³o¿yæ na nich pstr±gi. Zamieszaæ sos, polaæ nim ryby i posypaæ orzechami.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email