Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:33

[b]Paprykowe szpady[/b]

Sk³adniki:
2 papryki (najlepiej 1 ¿ó³ta i 1 czerwona)
1 niedu¿a cukinia
1 niedu¿y bak³a¿an
wyka³aczki

Sposób przyrz±dzenia:
Bak³a¿ana nale¿y umyæ i pokroiæ wzd³u¿ na cienkie plasterki. Posoliæ i odstawiæ na 1-2 godziny a¿ pu¶ci sok. Teraz czas na dok³adnie osuszenie rêcznikiem papierowym. Paprykê umyæ, wybraæ nasiona i pokroiæ w s³upki. Cukiniê umyæ i pokroiæ wzd³u¿ w bardzo cienkie plasterki (najlepiej obierakiem do warzyw, nie bêd± siê wtedy ³amaæ w czasie zawijania). Teraz mo¿emy przyst±piæ do zawijania: bierzemy plaster bak³a¿ana, uk³adamy na nim 1 lub 2 plastry cukini. K³adziemy w poprzek 2 ró¿nokolorowe s³upki papryki. Zawijamy i spinamy wyka³aczk±. Piec na grilu, najlepiej na tacce aluminiowej.
autor: Aanita

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email