Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:28

[b]Kieszonki z grilla[/b]

Sk³adniki:
marynata:
sok z jednej cytryny
kilka z±bków czosnku

kawa³ek wieprzowiny (np. schabu) na ok. 6 kotletów
1-2 pomidory
10 dag ¿ó³tego sera mozzarella
10 g mas³a
4 ³y¿ki siekanej natki
z±bek czosnku (lub wiêcej)
2 ³y¿ki oleju
sól, pieprz

Sposób przyrz±dzenia:
Miêso podzieliæ na porcje (najlepiej najpierw naci±æ plaster grubo¶ci 1 cm prawie do koñca, a nastêpnie centymetr dalej odci±æ go zupe³nie, itd.)
Czosnek posiekaæ (nie zmia¿d¿yæ!) i posypaæ nim miêso, ca³o¶æ skropiæ sokiem z cytryny. Miêso zawin±æ lub zamkn±æ w plastikowym pojemniku i odstawiæ na kilka godzin do lodówki (lub nawet na ca³± noc) aby skrusza³o. Nastêpnie miêso op³ukaæ, osuszyæ i natrzeæ sol± oraz pieprzem.
Mas³o utrzeæ z natk±, czosnkiem i p³ask± ³y¿eczk± soli.
Ser oraz pomidory (mo¿na je wcze¶niej obraæ ze skórki) pokroiæ na plastry.
Kieszonki w miêsie posmarowaæ 1/2 mas³a, w³o¿yæ do nich po plastrze pomidora i sera. Brzegi spi±æ wyka³aczkami.
Kotlety u³o¿yæ na grillu, posmarowaæ z wierzchu olejem.
Piec przez 5 minut z jednej strony.
Ostro¿nie przewróciæ na drug± stronê, posmarowaæ pozosta³ym mas³em zio³owym.
Piec jeszcze oko³o 5-7 minut.
Nie mo¿na ich piec zbyt d³ugo, poniewa¿ miêso wyschnie.
Najlepiej podawaæ od razu, poniewa¿ najsmaczniejsze s± kiedy miêso jest soczyste.
autor: aganiok

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email