Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:21

[b]Karkowinka z serkiem[/b]

Sk³adniki:
karkowina peklowana,
ser ¿ó³ty,
bazylia,
ananas,
boczek,

Sposób przyrz±dzenia:
Peklowan± karkowinê kroimy w plastry grubo¶ci ok 1 cm, moczymy ok. 2 minut w piwie, nastêpnie k³adziemy na gor±cy ruszcik i opiekamy jedn± stronê, drug± w tym czasie posypujemy bazyli± (nie ¿a³owaæ!), nastêpnie obracamy miêsko, k³adziemy na opieczon± stronê ananasa i owijamy miêso w foliê, wyjmujemy z folii i k³adziemy gruby plaster sera, owijamy ca³o¶æ plastrem boczku, pieczemy na obie strony,
zamiast piwa mo¿na u¿yæ np. wina lub koniaku miêso wtedy jest bardziej miêkkie, dobrze smakuje z pieczonymi ziemniakami.
autor: kiniusia

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email