Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Lidia
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 02:31

Sardynki w pieprzowej skórce

Sk³adniki:
8 dy¿ych ¶wie¿ych sardynek ( ok.500g)
1 ³y¿eczka ziaren ró¿nych gatunków pieprzu
1 ma³y pêczek koperku
1 z±bek czosnku
2 cytryny
3 ³y¿ki oliwy z oliwek
8 ma³ych ga³±zek ¶wie¿ego rozmarynu
4 li¶cie sa³aty
8 ga³±zek rukwi wodnej
sól

Sposób wykonania:
Bardzo mocno rozpaliæ grill. Sprawiæ sardynki. Starannie op³ukaæ je z zewn±trz i w ¶rodku. Ostro¿nie usun±æ ³uski. Osuszyæ papierowym rêcznikiem. Ziarna pieprzu ut³uc w mo¼dzierzu albo zmia¿d¿yæ wa³kiem do ciasta. Wsypaæ do ma³ej miseczki.
Koperek op³ukaæ i osuszyæ. Czosnek obraæ i zmia¿d¿yæ. Koperek i czosnek dodaæ do pieprzu. Starannie umyæ cytryny. Z jednej zetrzeæ skórkê. Dodaæ szczyptê soli i oliwê z oliwek. Wymieszaæ. Rozmaryn op³ukaæ. Wsun±æ ga³±zkê do brzucha ryby. Na wierzch na³o¿yæ ³y¿k± masê pieprzow±. Odwróciæ i rozsmarowaæ masê po drugiej stronie. Resztê od³o¿yæ. Zostawiæ sardynki w marynacie na 5-10 minut.
Li¶cie sa³aty i rukiew wodn± op³ukaæ, osuszyæ i podzieliæ na kawa³ki. U³o¿yæ na talerzach. Cytryny pokroiæ na æwiartki, usun±æ pestki i u³o¿yæ po jednej na talerzach.
Spi±æ brzuch ryby metalowym szpikulcem.Opiekaæ na grillu 2-3 minuty z ka¿dej strony. Wyci±gn±æ szpikulce. U³o¿yæ ryby na li¶ciach sa³aty. Posmarowaæ reszt± masy pieprzowej i podawaæ.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email