Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Kasia
Participant
Posted on 28 marca 2005 at 20:19

[b]Góralska sa³atka na ostro[/b]:

1/2 kie³basy mortadeli (mo¿e byæ inna kie³basa)
2 cebule.
1 s³oik ogórków kiszonych.
1 s³oik papryki konserwowej.
1 puszka kukurydzy.
20 dag. ¿ó³tego sera.

Sk³adniki na sa³atkê pokroiæ w kostkê

Sos:

2 ³y¿ki musztardy.
2 ³y¿ki oleju.
1 ³y¿ka octu.
2 ³y¿eczki cukru.
1 p³aska ³y¿eczka soli.
1 p³aska ³y¿eczka papryki s³odkiej.
ma³y przecier pomidorowy.
ma³y sloik majonezu.

Sk³adniki na sos, oprócz majonezu zagotowaæ, wystudziæ, dodaæ majonez i polaæ sa³atkê.
Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Ga¼dzinê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email