Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Kasia
Participant
Posted on 28 marca 2005 at 18:57

Ciasto Capuccino:

5 jaj.
1 szkl. cukru.
2 budynie czekoladowe.
2 ³y¿ki kakao.
1 ³¿eczka proszku do pieczenia.

Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, pod koniec ubijania dodaæ cukier i ¿ó³tka. Dwa budynie wsypaæ do szklanki i uzupe³niæ do pe³na m±k± pszenn±, dodaæ proszek do pieczenia, wsypaæ do bia³ek. upiec placek, przekroiæ na pó³.

Wierzch kokosowy:

6 bia³ek.
20 dag cukru.
20 dag kokosu.

Bia³ka ubiæ na sztywna pianê. Pod koniec dodaæ cukier i na koñcu delikatnie wymieszaæ z kokosem. Upiec na takiej samej blaszce co ciasto.

Masa:

6 ¿ó³tek.
1 szkl. cukru.
1 budyñ ¶mietankowy.
2 ³y¿ki m±ki pszennej, 2 ³y¿ki m±ki ziemniaczanej.
2 szkl. mleka.
1 kostka mas³a.
3 ³y¿ki kawy.

Z ¿ó³tek, m±k, mleka, budyniu, cukru, ugotowaæ budyñ. Wystudzony miksowaæ z mas³em dodaj±c po ³y¿eczce. 3 ³y¿ki kawy rozpuszczalnej rozpu¶ciæ w 5 ³y¿kach gor±cej wody. przestudziæ i dodaæ do masy. Przekrojone ciasto prze³o¿yæ po³ow± kremu, drug± po³owê rozsmarowaæ na wierzchu, po³o¿yæ wierzch kokosowy.
Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Ga¼dzinê

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email