Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 26 marca 2005 at 21:29

"Ryba sma¿ona"

Sk³adniki:
1 kg ryby
sól, pieprz
3 ³y¿ki m±ki
olej do sma¿enia

Sposób wykonania:
Rybê oskrobaæ, wypatroszyæ, usun±æ o¶ci. Pokrajaæ w dzwonki, obtoczyæ w m±ce, oprószyæ pieprzem. Wk³adaæ na patelniê z rozgrzanym t³uszczem, sma¿yæ, rumieni±c równomiernie na jasnoz³oty kolor. Oprószyæ sol±. Przykryæ patelniê i parê minut potrzymaæ na wolnym ogniu, odkryæ i chwilê sma¿yæ, a¿ bêd± chrupkie.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email