Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 26 marca 2005 at 21:25

"Sos szary Polski"

Sk³adniki"
1.5 ³y¿ki mas³a
1.5 ³y¿ki m±ki
1.5 szklanki roso³u z ryby
4 ³y¿eczki cukru
sok z cytryny lub ocet winny
rodzynki
migda³y

Sposób wykonania:
Mas³a stopiæ, dodaæ przesian± m±kê, zrumieniæ mieszaj±c, dolaæ wywar z ryby, wymieszaæ, gotowaæ na ma³ym ogniu, a¿ bêdzie gêsty. Na suchej patelni zrumieniæ cukier, rozprowadziæ wod±, wlaæ do sosu, dodaæ obrane ze skórki (po uprzednim sparzeniu) i drobno pokrajane migda³y i rodzynki, przyprawiæ sol±, cukrem i sokiem z cytryny lub octem winnym.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email