Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 25 marca 2005 at 11:23

"Szasz³yk ze ¶ledzi"

Sk³adniki:
1 kg ¶wie¿ych ¶ledzi
20-25 dag przero¶niêtego boczku wêdzonego
8 cebul
sól, pieprz

Sposób wykonania:
¦ledzie wymoczyæ, oczy¶ciæ, wyj±æ o¶ci. P³aty ¶ledzi i boczek pokrajaæ w prostok±ty o d³ugo¶ci 3 cm. Cebule pokrajaæ w grubr plastry. Na³o¿yæ na patyczki kolejno – ¶ledzia, boczek, cebulê. Oprószyæ ¶wie¿o zmielonym pieprzem. Piec 15-30 minut w zale¿no¶æi od temperatury piekarnika. Podawaæ na gor±co.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email