Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 25 marca 2005 at 11:19

"Sznycelki rybne z czosnkiem"

Sk³adniki:
1 kg ryby (np. sielawa, p³oæ)
1 cebula
4 z±bki czosnku
2 jajka
1 bu³ka
1 szklanka mleka
2 ³y¿ki oleju
natka pietruszki
mas³o
tarta bu³ka
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Ryby oskrobaæ, oprawiæ, umyæ, zmieliæ razem z czosnkiem i cebul±, posoliæ, dodaæ namoczon± w mleku i dobrze odci¶niêt± bu³kê, jajka, posiekan± natkê pietruszki, olej, pieprz, sól i tart± bu³kê. Wszystko razem dok³adnie wymieszaæ. Uformowaæ sznycelki, obotoczyæ w tartej bu³ce i prze³o¿yæ na wysmaowan± mas³em i posypan± tart± bu³k± brytfannê lub do naczynia ¿aroodpornego. Piec oko³o 25 minut w rozgrzanym piekarniku. Mo¿na te¿ usma¿yæ na patelni.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email