Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 25 marca 2005 at 11:12

"Pasta z wêdzonej ryby"

Sk³adniki:
1 kg wêdzonej ryby
10 ³y¿ek mas³a
1 szklanka ¶mietanki kremówki
2 ³y¿eczki soku z cytryny lub 0.5 ³y¿eczki octu winnego
2 ³y¿ki ostrego chrzanu

Sposób wykonania:
Pokroiæ rybê na kawa³ki, dodaæ mas³a, chrzan, sok z cytryny i utrzeæ porz±dnie na g³adk± pastê. Ubiæ ¶mietankê i po³±czyæ delikatnie mieszaj±c z past± rybn±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email