Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 25 marca 2005 at 11:09

"Sa³atka z wêdzonej ryby"

Sk³adniki:
50 dag wêdzonej ryby (np. sieja, sielawa)
1 cebula
4 ³y¿ki oleju lub majonezu
2 ogórki kwaszone
1 pomidor
li¶cie sa³aty
sól, pieprz do smaku

Sposób wykonania:
Rybê obraæ ze skóry, usun±æ krêgos³up i o¶ci. Pokrajaæ j± w kostkê, dodaæ drobno posiekan± cebulê i pokrojony ogórek kwaszony, uprzednio obrany ze skórki, wymieszaæ. Doprawiæ do smaku olejem lub majoneze, sol±, pieprzem i odstawiæ na oko³o 1 godzinê do lodówki. Umytymi i os±czonymi z wody li¶æmi sa³aty wy³o¿yæ salaterkê. Pokroiæ pomidora w ósemki. Sa³atê wy³o¿yæ do salaterki, przybraæ z wierzchu natk± pietruszki i pomidorem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email