Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 25 marca 2005 at 10:55

"Ryba sma¿ona panierowana"

Sk³adniki:
0.75-1 kg ryby (pstr±g, szczupak, sandacz)
2 jajka
2 ³y¿ki m±ki
10 dag tartej bu³ki
5 dag smalcu
sól
1 ³y¿ka mas³a

Sposób wykonania:
Rybê oskrobaæ z ³usek, wypatroszyæ, umyæ i podzieliæ na porcje. Mo¿na usun±æ o¶ci. Oprószyæ sol± i obtaczaæ w przesianej m±ce, nastêpnie maczaæ w roztrzepanym jajku i obtaczaæ w tartej bu³ce. Po obtoczeniu ka¿dej porcji przycisn±æ rêk±, aby panierka nie odstawa³a – powinna dok³adnie przylegaæ do miêsa ryby. Przygotowane w ten sposób kotlety sma¿yæ na rozgrzanym t³uszczu. Obrumienione po obu stronach porcje ryby skropiæ mas³em i wstawiæ na kilka minut do piekarnika, ¿eby dosz³y.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email