Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 25 marca 2005 at 10:49

"Wêdzony ³oso¶ z kawiorem"

Sk³adniki:
4 du¿e, cienkie plastry wêdzonego ³ososia
1 pokrajane jajko na twardo
1 ³y¿ka posiekanej pietruszki i porów
1 ³y¿ka kwa¶nej ¶mietany
3 dag czarnego kawioru

Sposób wykonania:
Na ¶rodek ³ososiowatych p³atów nak³adamy ¶mietanê, nastêpnie posiekan± pietruszkê i pory, a na koñcu kawior. Sprzonymi wi±zkami szczypiorku zawi±zujemy plastry ³ososia w kszta³t sakiewek. Podajemy na grzankach lub z blinami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email