Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 25 marca 2005 at 10:35

"Pstr±g w zielonym majonezie"

Sk³adniki:
1 du¿y pstr±g
1 szklanka korzennego wywaru (po 2 ziarnka ziela angielskiego, ja³owca, pieprzy i go¼dzików oraz listek laurowy)
sok z æwiartki cytryny lub 0.5 ³y¿eczki octu winnnego
0.5 szklanki wody
0.3 szklanki majonezu
1 ³y¿eczka posiekanej natki pietruszki
li¶cie sa³aty

Sposób wykonania:
Rybê oskrobaæ z³usek, oprawiæ, umyæ, pokroiæ w dzwonka, skropiæ sokiem z cytryny lub octem winnym. Przygotowaæ roztwór z wody i przypraw korzennych, posoliæ go, wlaæ do rondla i doprowadziæ do wrzenia. Do wrz±cego wywaru w³o¿yæ rybê i gotowaæ na bardzo ma³ym ogniu przez 8 minut. Wyj±æ cedzakow± ³y¿k± i ostudziæ. U³o¿yæ rybê na li¶ciach sa³aty i polaæ majonezem wymieszanym z posiekan± natk± pietruszki.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email