Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 25 marca 2005 at 10:29

"Karp na s³odko"

Sk³adniki:
2 karpie (po 1 kg)
4 cebule
1 p³aska ³y¿eczka mielonego pieprzu
2 kopiaste ³y¿ki cukru
10 zmielonych migda³ów
1 p³aska ³y¿ka rodzynek
1 ³y¿ka ¿elatyny
sól

Sposób wykonania:
Karpie oskrobaæ, oprawiæ, umyæ, pokroiæ w dzwonka. Na dnie rondla u³o¿yæ pokrojone w talarki 2 cebule. Posypaæ po³ow± pieprzu, obranych ze skórki i posiekanych migda³ów, (najperw je sprzyæ przez 0.5 godziny), cukru i soli. U³o¿yæ na tym dzwonka ryb. Ca³o¶æ przykryæ po³ow± cebuli, reszt± cukru, migda³ów i pieprzu. Wlaæ tyle wody, by przykry³a rybê. Gotowaæ na bardzo ma³ym ogniu 45 minut. ¯elatynê zalaæ 1 szklank± zimnej wody, a gdy napêcznieje podgrzaæ. Po 45 minutach przybraæ rybê rodzynkami, wlaæszklankê ¿elatyny i odstawiæ do zastygniêcia.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email