Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:35

[b]Ciasteczka owsiane[/b]

Sk³adniki:
20 dag p³atków owsianych
pó³ kostki mas³a
2 ¿ó³tka
1 bia³ko do smarowania
20 dag cukru
torebka cukru waniliowego
10 dag m±ki
1 ³y¿ka ¶mietany
szczypta soli

Sposób przyrz±dzenia:
1. Na du¿ej patelni musimy roztopiæ mas³o, nastêpnie wsypujemy p³atki i kilka minut sma¿ymy, mieszaj±c co chwilê. Odstawiamy do przestudzenia.
2. ¯ó³tka ucieramy z cukrem i cukrem waniliowym.
3. Przesiewamy m±kê na stolnicê, dodajemy p³atki, utarte ¿ó³tka, ¶mietanê i sól, zagniatamy ciasto.
Wa³kujemy na grubo¶æ ok 5mm, wycinamy ciasteczka, uk³adamy na blaszce, smarujemy bia³kiem. Mo¿na na wierzch po³o¿yæ po orzechu laskowym, po³ówce orzecha w³oskiego lub migda³y.
4. Pieczemy ciasteczka na z³oty kolor, przez ok. 10 minut, w temperaturze 175 stopni.
Ciasteczka po wystudzeniu mog± okazaæ siê do¶æ twarde, dlatego te¿ nale¿y je
umie¶ciæ w zamkniêtej puszce, wraz z æwiartk± jab³ka na 2 – 3 dni. Po tym
czasie powinny byæ dobre.
autor: Anusiaczek

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email