Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:26

[b]Ciasteczka cynamonowe[/b]

Sk³adniki:
1 kg m±ki,
2 kostki mas³a,
5 ¿ó³tek,
1 szkl.cukru pudru,
cynamon wed³ug uznania,
ga³ka muszkato³owa,

Sposób przyrz±dzenia:
Ze wszystkich tych sk³adników zagnie¶æ ciasto,po czym w³o¿yæ do lodówki aby stwardnia³o. Rozwa³kowaæ na stolnicy,wykrawaæ ciasteczka foremkami lub szklank±, piec w ¶rednio gor±cym piekarniku.
autor: Kasi_Go7

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email