Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:25

[b]Churros[/b]

Sk³adniki:
2 szkl wody
szczypta soli
1 kopiasta ³y¿ka mas³a
2 szkl m±ki
3 jajka
olej do frytury
2 ³y¿ki cukru pudru
1/2 ³y¿eczki cynamonu

Sposób przyrz±dzenia:
Zagotowaæ wodê z sol± i mas³em. Dodaæ m±kê mieszaj±c energicznie drewnian± ³y¿k±. Zdj±æ z ognia i trochê ostudziæ.Dodawaæ po jednym jajku dok³adnie mieszaj±c. W³o¿yæ masê do takiego woreczka do ozdabianie tortów z koñcówk± w kszta³cie gwiazdki i wyciskaæ churros bezpo¶rednio na gor±cy olej. Sma¿yæ z obu stron i ods±czaæ na papierze kuchennym.Posypywaæ cukrem zmieszanym z cynamonem.
Czyli w sumie nasze ciasto ptysiowe sma¿one jak p±czki. W przepisie z Azorów k³ad± ciasto ³y¿k± na t³uszcz, bez tej zabawy z wyciskaniem, ale takich churros nigdy w kontynentalnej Portugalii, ani w Hiszpanii nie jad³am.
autor: AgusiaH

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email