Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 17:59

[b]Amerykañska Ambrozja[/b]

Sk³adniki:
Ciasto:
125 g mas³a lub margaryny,
2 jajka,
120 g cukru,
100 g m±ki pszennej,
1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia.
Lukier:
180 g cukru pudru,
2 – 3 ³y¿ki wody,
parê kropli olejku miêtowego.

Sposób przyrz±dzenia:
1. Wysmarowaæ t³yszczem i posypaæ bu³k± tart± p³ask± formê. Nastawiæ piekarnik na 150 stopni.
2. Stopiæ i ostudziæ t³uszcz.
3. Ubiæ jajka z cukrem. Wymieszaæ m±kê z proszkiem do pieczenia i dodaæ do jajek.
4. Wymieszaæ z t³uszczem i wlaæ ciasto do formy.
5. Piec przez oko³o 25 minut. Po upieczeniu ostudziæ.
6. Lukier: Wymieszaæ cukier puder z wod±. Doprawiæ olejkiem miêtowym.
7. Posmarowaæ ciasto lukrem i odstawiæ do zastygniêcia.
Ciasto mo¿na udekorowaæ listkami miêty.
autor: 4ngel

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email