Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:18

[b]Cha³ka[/b]

Sk³adniki:
2,5 dag dro¿d¿y
1 szklanka wody
1 jajko
1/4 szklanki oliwy
szczypta soli
1/4 szklanki cukru
4,5 szklanki m±ki pszennej
bia³ko lub jajko do posmarowania (niekoniecznie, ale jest to wskazane)

Sposób przyrz±dzenia:
Dro¿d¿e rozpu¶ciæ w letniej wodzie, odstawiæ na 10 minut. Dodaæ jajko, sól, oliwê i cukier, zmiksowaæ.
Wsypaæ pó³torej szklanki m±ki, wymieszaæ, dodaæ nastêpne pó³torej szklanki m±ki, wymieszaæ i resztê m±ki te¿ dodaæ i tym razem ju¿ wyrobiæ dok³adnie. Odstawiæ na co najmniej godzinê do wyro¶niêcia.
Wyrobiæ ponownie, podzieliæ na 8 czê¶ci, uformowaæ wa³ki nieco grubsze po¶rodku ni¿ na koñcach, sple¶æ 2 poczwórne warkocze. (Mo¿na równie¿ podzieliæ ciasto na 6 czê¶ci i sple¶æ 2 zwyk³e, potrójne warkocze.)
Po³o¿yæ na blachê wy³o¿on± papierem do pieczenia, odczekaæ jakie¶ pó³ godziny, a¿ wyrosn±. Mo¿na posmarowaæ bia³kiem albo nawet ca³ym, roztrzepanym, jajkiem. Piec oko³o 40 minut w temperaturze 190°C.
autor: nutinka

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email