Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:18

[b]Casatte[/b]

Sk³adniki:
1 kostka mas³a
1 szklanka cukru pudru
1 op. cukru waniliowego
3 jajka (rozdzieliæ bia³ka i ¿ó³tka)
1 dowolna galaretka
1 szklanka zimnego mleka
11/2 ³y¿ki ¿elatyny bakalie
11/2 ³y¿ki ciemnego kakao
1/2 tabliczki pokruszonej gorzkiej czekolady
owoce sezonowe lub z puszki (w moim wydaniu s± to ananasy)

Sposób przyrz±dzenia:
¯elatynê rozpuszczamy w zimnym mleku, kiedy napêcznieje podgrzewamy a¿ bêdzie p³ynna.
Cukier puder ucieramy na puch z ¿ó³tkami, mas³em i cukrem waniliowym, dodajemy po ³y¿ce rozpuszczonej, ch³odnej ¿elatyny.
Na koniec dodajemy pianê ubit± z bia³ek ze szczypt± soli.
Dzielimy masê na po³owê. Do jednej czê¶ci dodajemy bakalie, do drugiej kakao i pokruszon± czekoladê. Do tortownicy (¶red. 26 cm) przek³adamy ciemn± masê, na to masê jasn±, uk³adamy owoce i zalewamy tê¿ej±c± galaretk±. Wstawiamy do lodówki do stê¿enia na kilka godzin.
Na spód tortownicy mo¿na u³o¿yæ biszkopty.
autor: Malinna

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email