Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:16

[b]Butterkuchen[/b]

Sk³adniki:
375 g. m±ki
1 paczuszka suchych dro¿d¿y
125 g .cukru
2 paczki cukru waniliowego
szczypta soli
200 ml letniego mleka
kostka mas³a
65 g. migda³ów w p³atkach

Sposób przyrz±dzenia:
M±kê zmieszaæ z dro¿d¿ami , dodaæ 50g cukru,paczkê cukru waniliowego,szczyptê soli, mleko,
pó³ kostki mas³a uprzednio stopionego i och³odzonego. Zagnie¶æ rêkoma , przykryæ od³o¿yæ w ciep³e miejsce na 25 minut.
Nat³u¶ciæ blache ( wymiary orient. 40×25 cm.), wy³o¿yæ ciasto. Co 3 cm. porobiæ kciukiem do³ki.
Drug± po³ówkê mas³a wyj±æ z lodówki , odkrajaæ z niej wiórki i wsadzaæ w do³ki.Nastêpnie wymieszaæ 75g. cukru z paczkê cukru waniliowego, posypaæ ciasto.P³atki migda³owe u³o¿yæ na cie¶cie jako ostani± warstwê.
Odstawiæ na 10 minut w ciep³e miejsce.
Pieczenie: oko³o 15 minut w 180°C.
Proste i pyszne
Mo¿na ubiæ 200 ml. ¶mietanki i podawaæ z ciep³ym ciastem.
autor: Tanger

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email