Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:15

[b]Budyniak[/b]

Sk³adniki:
20 dag biszkoptów
2 budynie ¶mietankowe
2 galaretki o dowolnym smaku
owoce sezonowe lub z puszki

Sposób przyrz±dzenia:
Przygotowaæ budynie i galaretki zgodnie z przepisem na opakowaniu. Biszkopty u³o¿yæ na blaszce, wylaæ lekko ostudzony budyñ, u³o¿yæ owoce i zalaæ tê¿ej±c± galaretk±.
autor: Malinna

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email