Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:00

[b]Bu³eczki pieguski[/b]

Sk³adniki:
ciasto:
1,5 dag dro¿d¿y
2 i 1/4 szklanki m±ki
3/4 szklanki mleka
2 ³y¿ki cukru
jajko
3 ³y¿ki mas³a
1/2 szklanki maku
szczypta soli

do smarowania:
1/4 szklanki mleka
³y¿ka mas³a
³y¿ka cukru

Sposób przyrz±dzenia:
1. Na pocz±tku przygotowujemy rozczyn: dro¿d¿e wk³adamy do miseczki, rozrabiamy z ³y¿eczk± cukru, ³y¿k± m±ki i niewielk± ilo¶ci± mleka i odstawiamy na ok. 15 minut, pod przykryciem w ciep³e miejsce.
2. W tym czasie przesiewamy do du¿ej miski m±kê, dodajemy pozosta³y cukier, sól, mak (bez mielenia), miêkkie mas³o, wbijamy jajko, wlewamy mleko. Gdy rozczyn wyro¶nie, dodajemy go do pozosta³ych sk³adników i wyrabiamy g³adkie ciasto – trwa to kilka minut.
Nastêpnie formujemy kulê i odstawiamy w ciep³e miejsce na ok. 40 – 60 minut.
3. Na posypanej m±k± stolnicy jeszcze raz wyrabiamy ciasto, nastêpnie dzielimy go na ok. 15 ma³ych kawa³ków. Z ka¿dego kawa³ka formujemy bu³eczkê, wk³adamy na blaszkê i jeszcze raz przykrywamy – dos³ownie na chwilê.
4. W ma³ym rondelku rozpuszczamy mas³o z mlekiem i cukrem i lekko studzimy. Nastêpnie dok³adnie smarujemy ka¿d± bu³eczkê.
5. Wk³adamy bu³ki do pieca, nagrzanego do temperatury 175 stopni na ok. 20 minut.
autor: Anusiaczek

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email