Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:41

[b]Bezowy tort hiszpañski[/b]

Sk³adniki:
ciasto:
8 bia³ek,
20 dag (niepe³na szklanka) cukru kryszta³u,
20 dag (1 szklanka) cukru pudru,
papier do wy³o¿enia formy,
t³uszcz do wysmarowania papieru

krem:
2 szklanki ¶mietanki kremowej,
10 dag (1/2 szklanki) cukru pudru,
1/2 laski wanilii lub cukier waniliowy,
1 ³y¿eczka ¿elatyny,
25 dag owoców lub konfitury

Sposób przyrz±dzenia:
Trzy jednakowej wielko¶ci tortownice wy³o¿yæ papierem wysmarowanym t³uszczem. Sporz±dziæ kr±¿ki bezowe: Ubiæ pianê, dodawaæ stopniowo cukier kryszta³, ci±gle ubijaj±c. Sztywn± pianê wymieszaæ z cukrem pudrem, wy³o¿yæ do tortownicy, wyrównaæ i piec (suszyæ) w letnim piekarniku przy otwartych drzwiczkach przez 12 godzin. Bezowe kr±¿ki mo¿na kolejno piec w jednej tortownicy. Mo¿na te¿ upiec ma³e bezy i po³±czyæ je kremem, formuj±c tort.
Sporz±dziæ krem: ubiæ ¶mietanê, dodawaæ cukier, ut³uczon±, przesian± waniliê lub cukier waniliowy i ubijaæ. Na koniec dodaæ ¿elatynê rozpuszczon± w 3 ³y¿kach wody. Tort prze³o¿yæ kremem, wykañczaj±c nim równie¿ boki. Wierzch tortu mo¿na ubraæ wyci¶niêtym kremem, a przed podaniem przybraæ owocami. Gotowy tort odstawiæ na 2 godziny aby ³atwo da³ siê kroiæ. Torcik bezowy doskona³y jest równie¿ z mas± kawow±.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email