Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:25

[b]Bananowe bezy[/b]

Sk³adniki:
1/2 l ¶mietany
3 ³y¿ki cukru
2 ³y¿ki kakao
100 g polewy czekoladowej
6 bananów
50 g dowolnych posiekanych orzechów
Bezy: 08 bia³ek
200 g cukru
150 g cukru pudru
30 g m±ki ziemniaczanej

Sposób przyrz±dzenia:
Bia³ka z cukrem ubiæ na sztywno. Posypaæ przesianym cukrem pudrem z m±k± ziemniaczan± i delikatnie zamieszaæ.
Masê w³o¿yæ do szprycy z okr±g³± koñcówk± i wycisn±æ 12 ³uków w kszta³cie banana na wy³o¿on± pergaminem blachê.
Bezy suszyæ 8 godzin w piekarniku w temperaturze 100 stopni, przy uchylonych drzwiczkach.
¶mietanê ubiæ na sztywno z cukrem, dodaæ przesiane kakao i wycisn±æ na "banany" z bez.
Polewê czekoladow± rozpu¶ciæ na parze. Banany przekroiæ wzd³u¿, po³o¿yæ na ¶mietanie i bezach. Polaæ czekolad± i posypaæ orzechami.
autor: "Claudia"

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email