Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:19

[b]Babka 3-warstwowa[/b]

Sk³adniki:
6 jaj ( bia³ka i ¿ó³tka oddzielnie)
2 szkl. m±ki
1,5 szkl. cukru
1 mas³o ro¶linne
6 ³y¿ek oliwy
3 ³y¿ki mleka
1/2 szkl. maku
1/2 szkl. wiórek kokosowych
1 ³y¿ka kakao
1 ³y¿eczka proszku do piecz.

Sposób przyrz±dzenia:
¯ó³tka, mas³o i cukier utrzeæ do bia³o¶ci.
Dodaæ oliwê, mleko, m±kê, proszek do piecz. i na koñcu ubit± na sztywno pianê z bia³ek.
Podzieliæ na 3 czê¶ci.
Do jednej dodaæ mak, do drugiej kakao, do trzeciej – kokos.
Wlewaæ do formy :
1. ciasto makowe
2. ciasto kakaowe
3. ciasto kokosowe
Piec ok. 1 godz.
autor: marijka1

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email