Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:16

[b]Babeczki kawowe z orzechami[/b]

Sk³adniki:
2 jajka
2/5 szklanki cukru
1/2 szklanki m±ki pszennej
1 ¶rednio pe³na ³y¿eczka kawy rozpuszczalnej (lub kakao)
posiekane orzechy w³oskie
cukier waniliowy do posypania wierzchu (niekoniecznie)

Sposób przyrz±dzenia:
Oddzieliæ bia³ka od ¿ó³tek. Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, pod koniec dodawaæ stopniowo cukier. Wymieszaæ m±kê z kaw±. Delikatnie po³±czyæ ubite bia³ka z ¿ó³tkami i m±k± z kaw±. Prze³o¿yæ do nasmarowanych t³uszczem foremek, posypaæ obficie orzechami.
Piec w 200°C 25-30 minut.
autor: nutinka

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email