Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:15

[b]Babeczki czekoladowe[/b]

Sk³adniki:
210g m±ki
210g cukru
100ml oleju
1 ³y¿eczka sody oczyszczonej
250ml mleka
cukier waniliowy
2 ³y¿ki kakao

Sposób przyrz±dzenia:
Wszystkie sk³adniki dok³adnie wymieszaæ. Nat³u¶ciæ foremki do babeczek dok³adnie mas³em lub olejem, wylewaæ ciasto do 3/4 wysoko¶ci foremek. Piec w temperaturze 180 stopni.
Powystygniêciu mo¿na posypaæ cukrem pudrem lub polukrowaæ.
W przepisie nie wystêpuj± jajka, nie jest to moje przeoczenie. Piek³am bez jajek i wysz³y pyszne.
autor: gU¦KA

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email