Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:11

[b]Baba Czekoladowa[/b]

Sk³adniki:
30 dag m±ki pszennej,
3 ³y¿eczki m±ki ziemniaczanej,
15 dag czekolady,
20 dag cukru pudru,
4 jajka,
25 dag mas³a,
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia,
polewa,

Sposób przyrz±dzenia:
M±kê pszenn± wymieszaæ z ziemniaczan± i proszkiem do pieczenia-przesiaæ. Czekoladê zetrzeæ na tarce. Mas³o utrzeæ z cukrem pudrem i ¿ó³tkami na puszyst± masê. Wymieszaæ z m±k± i czekolad±. Bia³ka ubiæ na sztywn± pianê, delikatnie wymieszaæ ³y¿k± z utartym ciastem. Masê prze³o¿yæ do formy z kominkiem i piec ok. 50 minut w 180 OC, wyj±æ z formy, ostudziæ i polaæ polew±.
Potem tylko wystarczy udekorowaæ babê wg. w³asnego uznania.
autor: Samba

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email