Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:06

[b]Ananasek[/b]

Sk³adniki:
Biszkopt:
4 jaja
0,5 szklanki m±ki
0,5 szklanki cukru
1 ³y¿eczka m±ki ziemniaczanej
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia

Masa ananasowa:
1 puszka ananasów
1 budyñ ¶mietankowy
4 ¿ó³tka
1 kostka mas³a

Beza kokosowa:
4 bia³ka
1 szklanka cukru
20-25 dag wiórków kokosowych

Sposób przyrz±dzenia:
Na pocz±tek przygotowujê ciasto biszkoptowe. Jajka ubijam z cukrem na jednolit± masê. Dodajê do tego m±kê przesian± z proszkiem do pieczenia i z jedn± ³y¿eczk± m±ki ziemniaczanej. Delikatnie, ale dok³adnie mieszam. Wylewam do formy i pieczê w 180 st.C. przez 35-40 minut.
W tym czasie wykonujê masê ananasow±. Ananasy odciskam z soku. Na tym¿e soku gotujê budyñ dodaj±c do niego tak¿e ¿ó³tka. Doprowadzam do zagotowania. Gdy budyñ jest gotowy i przestudzony ucieram go razem z mas³em. Do tak przygotowanej masy wkrajam ananasy (do przybrania ciasta mo¿na zostawiæ 1 lub 2 sztuki ananaska oraz troszkê masy). T± masê wyk³adam na upieczony biszkopt.
Nastêpnie przygotowujê bezê. Bia³ka ubijam z cukrem i dodajê do nich wiórki kokosowe (troszkê wiórków mo¿na zostawiæ do przybrania). Otrzymane ciasto wylewam na formê wy³o¿on± papierem i piekê w 180st.C a¿ beza siê zarumieni (oko³o 40 minut). Gdy upieczona beza wystygnie wyk³adam j± na masê z ananasów.
Tak przygotowane ciasto przybieram pozostawion± mas±, ananasem i wiórkami – wed³ug w³asnego pomys³u oczywi¶cie.
autor: kasia20

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email