Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:05

[b]Amerykañskie ciasteczka[/b]

Sk³adniki:
250 g m±ki
125 g cukru
125 g mas³a
3 jajka
100 ml mleka
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy
1 ³y¿eczka rumu lub araku
szczyta soli
otarta skórka z cytryny

Polewa:
150 g cukru pudru
50g deserowej czekolady

Sposób przyrz±dzenia:
Bia³ka ubiæ i odstawiæ do lodówki. Do miski w³o¿yæ miêkkie mas³o, wsypaæ cukier, cukier waniliowy, ¿ó³tka, skórkê z cytryny, rum i wszystko razem utrzeæ na jednolit± masê. Dalej ucieraj±c dodaæ przesian± m±kê z proszkiem do pieczenia i sol± na przemian z mlekiem i bia³kiem. Z ca³o¶ci wyrobiæ g³adkie ci±gliwe ciasto.
Blachê do pieczenia wysmarowaæ t³uszczem. Zachowuj±c spore odstêpy nak³adaæ na ni± ly¿k± kopczyki ciasta o ¶rednicy 5-6 cm. Piec 15 min w temp. 180 st.
Ciasteczka polukrowaæ (p³askie spody) Mo¿na u¿yæ gotowej polewy np. czekoladowej jak kto lubi.
autor: virtualia

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email