Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:04

[b]Amerykany[/b]

Sk³adniki:
2 szkl. cukru,
5 jaj,
25 dag margaryny,
1 kg m±ki,
2 szkl. mleka,
4 czub. ³y¿eczki amoniaku

Sposób przyrz±dzenia:
T³uszcz rozpu¶ciæ i ostudziæ. Jajka roztrzepaæ z mlekiem i amoniakiem, wsypaæ m±kê i cukier, dodaæ t³uszcz dok³adnie wymieszaæ . Nak³adaæ na nat³uszczon± blaszkê po ok. 6 szt. Na jedno ciastko przypada ok. 2 ³y¿ek masy. Robiæ ciastka w du¿ych odstêpach bo mocno siê rozrastaj±. Piec w nagrzanym piekarniku a¿ siê zrumieni±. Lekko wystudzone polukrowaæ po p³askiej stronie.
Lukier: 3 szkl. cukru pudru utrzeæ z 8 ³y¿kami wody i sokiem z cytryny mo¿na dodaæ aromatu np. migda³owego.
autor: graza

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email