Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:21

[b]Deser ze ¶wie¿ego kokosa[/b]

Sk³adniki:
-orzech kokosowy
-750 ml mleka ry¿owego / zwyk³ego
-cukier waniliowy
-4 ³y¿eczki miodu / br±zowego cukru
-wiórki czekolady

Sposób przyrz±dzenia:
Rozgrzaæ piekarnik do temp. 180 st. C, w³o¿yæ ca³y kokos. Piec tak d³ugo, a¿ pêknie. Wyj±æ mi±¿sz, zmiksowaæ z mlekiem i miodem. W³o¿yæ do pucharków, sch³odziæ. Posypaæ start± czekolad±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Post edited by: trunksql, at: 2005/03/23 17:30

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email