Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:18

[b]Orzechy w karmelu[/b]

Sk³adniki:
-15 ³y¿ek cukru
-200g orzechów w³oskich

Sposób przyrz±dzenia:
Podpra¿yæ cukier na patelni, po chwili dodaæ niewielk± ilo¶æ wody, mieszaæ, by cukier siê rozpu¶ci³. Podgrzewaæ na ma³ym ogniu, a¿ zrobi siê karmel. Wrzuciæ orzechy i mieszaæ tak, by karmel obklei³ ka¿dy kawa³ek orzecha. Wyk³adaæ na talerz polany oliw±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Post edited by: trunksql, at: 2005/03/23 17:30

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email