Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Mateusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 11:47

"Klops wo³owy"

Sk³adniki:
1 czerstwa bu³ka
1 cebula
75 dag miêsa wo³owego
1 jajko
1 ³y¿eczka musztardy
po 1 pêczku szczypiorku, natki i koperku
sól, pieprz
3 ³y¿ki oleju

Sposób wykonania:
Bu³kê namoczyæ w zimnej wodzie, na parê minut, odcisn±æ. Ceulê obraæ, pokroiæ. Miêso, bu³kê, cebulê zmieliæ, prze³o¿yæ do miski, wymieszaæ z jajkiem i musztard±. Doprawiæ sol± i pieprzem. Zieleninê umyæ, osuszyæ i drobno pokroiæ. Uformowaæ z miêsa wa³ek, obtoczyæ go w posiekanej zieleninie. Wysmarowaæ brytfannê olejem, u³o¿yæ na niej miêso, polaæ z wierzchu olejem, wstawiæ do dobrze nagrzanego piekarnika, piec oko³o 40 minut.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email