Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Mateusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 11:35

"Wo³owina duszona z warzywami"

Sk³adniki:
1 ³y¿eczka soli
0.25 ³y¿eczki pieprzu
2 z±bki czosnku
1 kg mostku wo³owego
2 ³y¿ki oleju
2 cebule
1 szklanka wrz±tku
2 pomidory
2 marchewki
4 ziemniaki

Sposób wykoania:
Miêso umyæ, czosnek rozetrzeæ z sol± i pieprzem, natrzeæ miêso, odsawiæ na godzinê. Olejrozgrzaæ w szerkokim, p³askim garnku, w³o¿yæ miêso, zrumieniæ z obu stron, wyj±æ. Cebulê obraæ, poskiekaæ, w³o¿yæ do gor±cego oleju i sma¿yæ na ciemnoz³oty kolor. W³o¿yæ miêso go garnka z cebul±, wlaæ wodê, dodaæ uprzednio sparzone, obran ze skórki i pokrojone w kostkê pomidory, pzykryæ i dusiæ oko³o 2.5 godziny na wolnym ogniu. Marchewkê i ziemniaki obraæ, umyæ, pokroiæ w kostkê, dodaæ do miêsa i dusiæ kolejne 0.5 godziny. W razie potrzeby doprawiæ sol± i pieprzem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email