Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Mateusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 11:28

"Duszone miêso"

Sk³adniki:
1 kg mostku lub szpondra wo³owego
2 ³y¿ki oleju
2 cebule
1 ³y¿eczka soli
0.25 ³y¿eczki pieprzu
1 z±bek czosnku
1 ma³y listek laurowy
1.5 szklanki wrz±tku
1 ³y¿ka m±ki

Sposób wykonania:
Rozgrzaæ olej w du¿ym, szerokim, p³askim garnku, w³o¿yæ miêso, zmniejszyæ ogieñ, sma¿yæ pod przykryciem a¿ bêdzie rumiane z obu stron. Cebule obraæ i posiekaæ, czosnek rozetrzeæ, wzuciæ do garnka, dodaæ warzywa, sól, pieprz i listek laurowy, wlaæ wodê, doprowadziæ do wrzenia. Gotowaæ pod przykryciem, a¿ miêso bêdzie miêkkie, oko³o 2.5 godziny. M±kê rozprowadziæ ma³± ilo¶ci± wody, wlaæ do miêsa, mieszaj±c gotowaæ jeszcze oko³o 10 minut.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email