Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Mateusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 11:22

"Wo³owina gotowana"

Sk³adniki:
1 kg ³aty lub ¿eberek wo³owych
2 ³y¿ki oleju
1.5 l wrz±tku
2 cebule
2 marchewki
0.25 ma³ego selera
4 ga³±zki zielonej pieruszki
1.5 ³y¿eczki soli
3 ziarenka pieprzu

Sposób wykonania:
Miêso lekko zrumieniæ na rozgrzanym oleju, prze³o¿yæ do garnka. Wlaæ wodê, dodaæ cebulê, marchewkê, seler i zielon± pietruszkê, doprowadziæ do wrzenia, osoliæ, dodaæ pieprz, przykryæ, zmniejszyæ p³omieñ, gotowaæ oko³o 2 godzin, a¿ miêso bêdzie miêkkie. Rosó³ przecedziæ przez sito, podawac z makaronem. Miêso pokrajaæ na porcje i podawaæ z chrzanem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email